RDM Śródmieście w Krakowie

Wykonaliśmy nawierzchnię z kostki betonowej dla RDM Śródmieście przy ul. Łokietka w Krakowie (ok. 15.000,00 m2).