McDonald’s MOP Kępnica

Rozpoczęliśmy prace dla McDonald’s Polska – inwestycja McDonald’s MOP Kępnica w zakresie sieci wod-kan i zagospodarowania terenu.