Lidl w Zawierciu

Rozpoczęliśmy prace dla Granit Brzesko – inwestycja Lidl w Zawierciu w zakresie sieci wod-kan i zagospodarowania terenu.