SALON VOLVO

OPIS

Zagospodarowanie terenu dla salonu samochodowego Volvo w Gaju.

INFORMACJE

MIEJSCE

Salon Samochodowy
miejscowość Gaj
gm. Mogilany

CZAS REALIZACJI

październik 2010 – styczeń 2011

INWESTOR

Wadowscy Sp. z o.o.
ul. Łokietka 83
Kraków