UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

OPIS

Drogi, parkingi, place i chodniki w rejonie obiektu Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii w Krakowie – Pychowicach – 3 etapy.

INFORMACJE

MIEJSCE

Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii
Kraków

CZAS REALIZACJI

maj 2001 – czerwiec 2001
lipiec 2002 – grudzień 2002

INWESTOR

PBP „Budostal-2” S.A.
ul. Lublańska 34
Kraków