OSIEDLE EUROPEJSKIE

OPIS

Osiedle Europejskie II Etap – ul. Bobrzyńskiego w Krakowie – wykonanie robót ziemnych, zasypów fundamentów, robót drogowych oraz wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, przyłączy kanalizacji do budynków, przyłączy wody do budynków, a także wykonanie balustrad balkonów.

INFORMACJE

MIEJSCE

Osiedle mieszkaniowe
ul. Bobrzyńskiego
Kraków

CZAS REALIZACJI

październik 2003 – sierpień 2004

INWESTOR

WARBUD S.A.
ul. Racławicka 146
Warszawa