STACJA PALIW LOTOS

OPIS

Wykonanie stacji paliw LOTOS przy ul. Kapelanka w Krakowie wraz z infrastruktura techniczną (budowa układu drogowego) oraz przebudowa i modernizacja układu drogowego z przekładkami zewnętrznych sieci (wodociągowe, kanalizacyjne, deszczowe, gazowe, telekomunikacyjne).

INFORMACJE

MIEJSCE

Stacja paliw
ul. Kapelanka
Kraków

CZAS REALIZACJI

marzec 2008 – lipiec 2008

INWESTOR

Lotos Serwis Sp. z o.o.
Ul. Elbląska 135
Gdańsk