LIDL UL. PIASTA-KOŁODZIEJA

OPIS

Wykonanie robót drogowych oraz dróg, parkingów, chodników i wjazdów przy budynku handlowo – usługowym.

INFORMACJE

MIEJSCE

Budynek handlowo – usługowy
ul. Piasta-Kołodzieja
Kraków

CZAS REALIZACJI

lipiec 2011 – listopad 2011

INWESTOR

P.B. i U.T. GRANIT Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 9
Brzesko