KRAKOWSKA SZKOŁA WYŻSZA

OPIS

Krakowska Szkoła Wyższa – etap III – kompleksowe wykonanie dróg wewnętrznych, parkingów i chodników w zakresie korytowanie, wykonania podbudowy, nawierzchni, wykonania studzienek ściekowych i krawężników (nawierzchnia dróg bitumiczna, droga ppoż. z kostki betonowej, chodniki z płytek betonowych barwionych w masie 35x35x5).

Krakowska Szkoła Wyższa – etap II – wykonanie dróg i placów, fundamentów pod schody zewnętrzne, przebudowa instalacji w studzience wodomierzowej.

INFORMACJE

MIEJSCE

ul. Gustawa Herlinga Grudzińskiego
Kraków

CZAS REALIZACJI

maj 2008 – wrzesień 2008
lipiec 2005

GW

Hochtief Polska S.A.
ul. Lubicz 27
Kraków