KOŚCIÓŁ PARAFIALNY ANTOLKA

OPIS

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowego wokół Kościoła w Antolce.

INFORMACJE

MIEJSCE

Parafia Niepokalanego Serca N.M.P.
Antolka 1
Książ Wielki

CZAS REALIZACJI

sierpień 2006

INWESTOR

Parafia Niepokalanego Serca N.M.P.
Antolka 1
Książ Wielki