KLUB TENISOWY KOZŁÓWEK

OPIS

Wymiana nawierzchni kortu tenisowego, z ziemnej na sztuczna trawę.

INFORMACJE

MIEJSCE

Klub tenisowy
ul. Spółdzielców
Kraków

CZAS REALIZACJI

czerwiec 2007 – październik 2007

INWESTOR

Klub Tenisowy „Kozłówek”
ul. Spółdzielców
Kraków