JAGIELLOŃSKIE CENTRUM INNOWACJI

OPIS

Budowa drogi wewnętrznej nr 129 i kanalizacji ogólnospławnej.

INFORMACJE

MIEJSCE

Centrum naukowe JCI
ul. Bobrzyńskiego
Kraków

CZAS REALIZACJI

październik 2008 – listopad 2008

INWESTOR

Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o.
ul. Gołębia 24
Kraków