DOM DLA MŁODYCH

OPIS

Wykonanie wewnętrznych dróg osiedlowych wraz z parkingami i chodnikami z kostki brukowej, wykonanie muru oporowego z pustaków trocinobetonowych oddzielających działki oraz wykonanie przebudowy ul. Szwai w Krakowie.

INFORMACJE

MIEJSCE

Osiedle mieszkalne
ul. Szwai
Kraków

CZAS REALIZACJI

czerwiec 2005 – sierpień 2005

INWESTOR

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dom dla Młodych”
Ul. Turniejowa 65
Kraków