CB LUBICZ

OPIS

I etap budowy CB Lubicz – roboty drogowe od strony zachodniej, południowej i wschodniej.

INFORMACJE

MIEJSCE

Budynki biurowe
ul. Lubicz
Kraków

CZAS REALIZACJI

listopad 1999 – grudzień 1999

GW

PHP „KRAK-BAU” Sp. z o.o.
Ul. Kraszewskiego 36
Kraków