BUDYNKI MIESZKALNE UL. WIELICKA

OPIS

Wykonanie sieci wody i kanalizacji, w tym roboty ziemne, wykonanie sieci z rur kamionkowych, oraz wykonanie nawierzchni dróg, parkingów i chodników z kostki wraz z podbudowami.

INFORMACJE

MIEJSCE

Budynki wielorodzinne
ul. Wielicka
Kraków

CZAS REALIZACJI

wrzesień 2008 – listopad 2008

INWESTOR

Polimex – Development Kraków Sp. z o.o.
ul. Batorego 25
Kraków