BAZYLIKA ŚW. FLORIANA

INFORMACJE

MIEJSCE

Bazylika św. Floriana
ul. Warszawska 1b
Kraków

CZAS REALIZACJI

kwiecień 2011 – maj 2011

OPIS

Wykonanie chodników i parkingów z kostki betonowej przy Kościele Św. Floriana w Krakowie.