STACJA PALIW ARGE

OPIS

Wykonanie dróg, chodników i parkingów, zbrojenie płyty przy dystrybutorach, ustawienie znaków drogowych oraz wykopy i zasypy obiektowe na terenie stacji paliw ARGE.

INFORMACJE

MIEJSCE

Stacja Paliw ARGE
ul. Wielicka
Kraków

CZAS REALIZACJI

luty 2001 – kwiecień 2001

GW

Eiffage Budownictwo MITEX S.A.
ul. Postępu 5a
02-676 Warszawa