BUDYNKI MIESZKALNE AKOPOL

OPIS

Wykonanie robót drogowych oraz ukształtowania terenu dla budynku mieszkalnego nr 4.

INFORMACJE

MIEJSCE

Osiedle Akademickie
ul. Skarżyńskiego
Kraków

CZAS REALIZACJI

październik 2008 – listopad 2008

INWESTOR

AKOPOL Sp. z o.o.
ul. Skarżyńskiego 2/20
Kraków