Budowa przy ul. Marii Dąbrowskiej w Krakowie

Zakończyliśmy prace związane z zagospodarowaniem terenu dla firmy Budomax, w ramach zadania „Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Marii Dąbrowskiej w Krakowie – etap IV”.